TOP 18 cặp đôi chung thủy nhất trong thế giới động vật - Đến chết mới xa rời

Bên nhau trọn đời, điều lãng mạn này tưởng chừng chỉ có ở con người, nhưng thật ra những loài vật trong danh sách dưới đây còn coi trọng điều này hơn cả con người đấy...

1. Chim cánh cụt

1. Chim cánh cụt,thế giới động vật,chung thủy

2. Hải âu Laysan

2. Hải âu Laysan,thế giới động vật,chung thủy

3. Vượn

3. Vượn,thế giới động vật,chung thủy

4. Đại bàng đầu bạc

4. Đại bàng đầu bạc,thế giới động vật,chung thủy

5. Hải ly

5. Hải ly,thế giới động vật,chung thủy

6. Thiên nga trắng

6. Thiên nga trắng,thế giới động vật,chung thủy

Vẫn Còn, Click để xem tiếp