Top 20 thành phố "hút" khách du lịch nhất thế giới

Euromonitor International – Tập đoàn nghiên cứu thị trường toàn cầu gần đây đã đưa ra bảng xếp hạng những điểm đến hàng đầu.

Top 100 thành phố trên thế giới đã được lựa chọn ra  dựa trên số lượng du khách quốc tế năm 2014. Trong top 20, Châu Á  chiếm ưu thế, với 3 điểm đến khác nhau chỉ riêng ở Thái Lan. 

Danh sách cũng có mặt các thành phố ở Hoa Kỳ, châu Âu và Trung Đông.

20. Thượng Hải, Trung Quốc: 6.39 triệu khách quốc tế

20. Thượng Hải, Trung Quốc: 6.39 triệu khách quốc tế,thành phố hút khách,địa điểm du lịch

19. Pattaya, Thái Lan: 6.4 triệu khách quốc tế

19. Pattaya, Thái Lan: 6.4 triệu khách quốc tế,thành phố hút khách,địa điểm du lịch

18. Miami, Florida: 7.3 triệu khách quốc tế

18. Miami, Florida: 7.3 triệu khách quốc tế,thành phố hút khách,địa điểm du lịch

17. Phuket, Thái Lan: 8.1 triệu khách quốc tế

17. Phuket, Thái Lan: 8.1 triệu khách quốc tế,thành phố hút khách,địa điểm du lịch

16.Quảng Châu, Trung Quốc: 8.2 triệu khách quốc tế

16.Quảng Châu, Trung Quốc: 8.2 triệu khách quốc tế,thành phố hút khách,địa điểm du lịch

15. Đài Bắc, Đài Loan: 8.6 triệu khách quốc tế

15. Đài Bắc, Đài Loan: 8.6 triệu khách quốc tế,thành phố hút khách,địa điểm du lịch

Vẫn Còn, Click để xem tiếp