Giang Nguyễn 5 năm trước

Top 5 đồng hồ thông minh mới nhất & đẹp nhất 2014

Ohay TV sẽ giới thiệu cho các bạn TOP 5 Đồng hồ thông minh năm 2014 không chỉ trông hợp thời trang mà nó còn hỗ trợ cho công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều.

<p>Bạn c&oacute; th&iacute;ch đồng hồ đeo tay kh&ocirc;ng? Rado, Guchchi hay một số loại kh&aacute;c tương tự? Bạn sẽ thế n&agrave;o nếu m&igrave;nh đề nghị bạn sử dụng đồng hồ Apple, Samsung, Motorola hay một số thương hiệu kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng nghệ?? C&oacute; vẻ hơi kh&oacute; hiểu nhỉ :) đừng nghĩ nhiều cho mệt :D Thay v&igrave; những chiếc đồng hồ Rado, Guchchi,v.v Ohay TV&nbsp;sẽ giới thiệu cho c&aacute;c bạn TOP 5 Đồng hồ th&ocirc;ng minh năm 2014 kh&ocirc;ng chỉ tr&ocirc;ng hợp thời trang m&agrave; n&oacute; c&ograve;n&nbsp;hỗ trợ cho c&ocirc;ng việc của bạn dễ d&agrave;ng hơn nhiều đấy</p> <p><img alt="đồng hồ thông minh" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/top-5-dong-ho-thong-minh.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p>C&ocirc;ng nghệ hiện nay đang ph&aacute;t triển với sự quan t&acirc;m ng&agrave;y c&agrave;ng tăng cao với c&aacute;c tiện &iacute;ch mới. Rất nhiều thương hiệu lớn như Samsung, Motorola, Apple... đang chuẩn bị những bước cuối c&ugrave;ng để ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c mẫu đồng hồ th&ocirc;ng minh. Phần dưới đ&acirc;y sẽ giới thiệu với c&aacute;c bạn danh s&aacute;ch c&aacute;c h&atilde;ng đồng hồ th&ocirc;ng minh đang được để mắt đến tr&ecirc;n thị trường năm 2014</p> <h2><strong>Top 5 đồng hồ th&ocirc;ng minh năm 2014</strong></h2> <p>Nhiều người y&ecirc;u th&iacute;ch đồng hồ giống như m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch những chiếc đồng hồ kh&ocirc;ng chỉ v&igrave; ch&uacute;ng thể hiện c&aacute; t&iacute;nh người d&ugrave;ng m&agrave; c&ograve;n v&igrave; vẻ bề ngo&agrave;i bắt mắt nữa. Dưới đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch một số đồng hồ th&ocirc;ng minh đang được để mắt đến trong năm 2014:</p> <ul> <li>Apple iWatch</li> <li>Google GEM</li> <li>Samsung Gear 2 v&agrave; Gear NEO</li> <li>Samsung Gear Fit</li> <li>Kreyos Meteor</li> <li>Neptune Pine (đồng hồ điện thoại)</li> <li>OKO Android</li> <li>Hot Smart Watch</li> <li>Sonostar</li> <li>LG G Watch</li> <li>Motorola Moto 360</li> <li>Asus Smart Watch</li> <li>Agent Smart Watch</li> </ul> <p>Top 5 đồng hồ th&ocirc;ng minh được ưa chuộng nhất: Apple iWatch, Samsung Gear, Motorola Moto 360, LG G Watch, Samsung Galaxy Gear Live, vv</p> <p><strong>1. Apple iWatch: </strong>Như Ohay TV đ&atilde; đưa tin&nbsp;Apple chuẩn bị cho ra mắt một chiếc đồng hồ th&ocirc;ng minh c&oacute; t&ecirc;n &quot;Apple iWatch. Dự kiến sẽ c&oacute; 2 phi&ecirc;n bản 1.7 v&agrave; 1.3 inch d&agrave;nh cho nam v&agrave; nữ v&agrave; sẽ được b&aacute;n v&agrave;o th&aacute;ng 10 năm nay</p> <p>Xem th&ecirc;m tại đ&acirc;y:&nbsp;<a rel="nofollow" href="ra-mat-dong-ho-apple-iwatch-17-va-13-inch-vao-thang-10-715p1.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ohay.tv/ra-mat-dong-ho-apple-iwatch-17-va-13-inch-vao-thang-10-715p1.html</a></p> <p><strong>2. Samsung Gear Live:</strong> Đồng hồ th&ocirc;ng minh Samsung Gear Live v&agrave; LG G sẽ l&agrave; những chiếc đồng hồ chạy bằng Android của Google. N&oacute; cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng kiểm tra e-mail, gửi tin nhắn văn bản v&agrave; ra lệnh t&igrave;m kiếm bằng giọng n&oacute;i. Samsung Gear Live c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng Super Amoled Touch với độ ph&acirc;n giải 320 x 320 v&agrave; quan trọng nhất l&agrave; bộ xử l&yacute; 1,2 GHz.</p> <p><img alt="Samsung Gear Live" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/samsung-gear-line-624x468.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto; width:500px" /></p> <p><strong>3. LG G Watch: </strong>C&aacute;c sản phẩm tốt nhất của LG sẽ sớm ra mắt với c&aacute;c t&iacute;nh năng như m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng 1,65 inch IPS LCD với độ ph&acirc;n giải 280 x 280, 4GB bộ nhớ v&agrave; RAM 512.</p> <p><strong>4. Motorola Moto 360: </strong>Motorola Moto 360 một chiếc đồng hồ th&ocirc;ng minh do Motorola thiết kế với mặt đồng hồ h&igrave;nh tr&ograve;n v&agrave; thiết kế mỏng gọn kh&ocirc;ng kh&aacute;c g&igrave; đồng hồ b&igrave;nh thường. Motorola Moto 360 sẽ chạy hệ điều h&agrave;nh Android Wear. Hiện tại chưac&oacute; đặc điểm kỹ thuật n&agrave;o được khai b&aacute;o.</p> <p><strong>5. Google GEM:</strong> &nbsp;L&agrave; chiếc đồng hồ chạy hệ điều h&agrave;nh mới nhất của Google: Android Wear với c&ocirc;ng nghệ tốt nhất v&agrave; &nbsp;giao diện m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng. Hiện tại chưa c&oacute; th&ecirc;m chi tiết về Google GEM nhưng Google đ&atilde; bắt đầu l&agrave;m việc với dự &aacute;n n&agrave;y. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết v&agrave;o th&aacute;ng 12 năm 2014.</p> <p><img alt="Google GEM" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/Google-GEM.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; Top 5 đồng hồ th&ocirc;ng minh được chờ đợi nhất&nbsp;trong năm 2014 bởi vẻ bề ngo&agrave;i v&agrave; t&iacute;nh năng của n&oacute;. Người d&ugrave;ng ng&agrave;y nay kh&ocirc;ng chỉ mua sản phẩm của những thương hiệu lớn m&agrave; c&ograve;n muốn mua sản phẩm c&ocirc;ng nghệ cao như Samsung, Motorola v&agrave; Google....</p>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...