Trắc nghiệm: Bạn có đủ kiến thức để lên lớp 7?

Bạn có tự tin mình thông minh hơn học sinh lớp 7? Hãy cùng làm 15 câu trắc nghiệm tưởng dễ ăn mà lại ăn không dễ dưới đây để xem bạn có đủ kiến thức để lên lớp 7 không nhé. Những câu hỏi này học sinh 12 tuổi sẽ giải quyết trong vòng một nốt nhạc thôi đấy!

1. Số 19 là...

1. Số 19 là...,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm kiến thức

a. Số cực kỳ phức tạp

b. Số vô tỉ

c. Số phức

d. Số nguyên tố

2. Dãy núi nào sau đây có đỉnh cao nhất thế giới?

2. Dãy núi nào sau đây có đỉnh cao nhất thế giới?,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm kiến thức

a. Dãy Alps

b. Dãy Himalaya

c. Dãy Cordillera

d. Dãy Andes

3. Vật nào sau đây không phải là đối tượng vật lý?

3. Vật nào sau đây không phải là đối tượng vật lý?,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm kiến thức

a. Cái ly

b. Bọ rùa

c. Tia sáng

d. Ngôi sao

4. Ngành nghiên cứu kết cấu dân số có tên gọi là gì?

4. Ngành nghiên cứu kết cấu dân số có tên gọi là gì?,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm kiến thức

a. Dân số học

b. Xã hội học

c. Nhân chủng học

d. Dân tộc học

5. 12 dm =

5. 12 dm = ,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm kiến thức

a. 12 cm

b. 1 m

c. 120 mm

d. 1.200 mm

6. Hàng nào dưới đây chỉ chứa nội động từ?

6. Hàng nào dưới đây chỉ chứa nội động từ?,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm kiến thức

a. To eat, to clean, to send, to bring

b. To take, to pay, to make, to give

c. To kick, to want, to paint, to write

d. To wait, to smile, to remain


7. 7/9 + 3/45 =

7. 7/9 + 3/45 =,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm kiến thức

a. 13/14

b. 6/14

c. 8/45

d. 38/45

8. Lá nào dưới đây là lá kép?

8. Lá nào dưới đây là lá kép?,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm kiến thức

Vẫn Còn, Click để xem tiếp