Nguyễn Minh Ngọc Hà 3 năm trước

Trắc nghiệm: Bạn có đủ kiến thức để lên lớp 7?

Bạn có tự tin mình thông minh hơn học sinh lớp 7? Hãy cùng làm 15 câu trắc nghiệm tưởng dễ ăn mà lại ăn không dễ dưới đây để xem bạn có đủ kiến thức để lên lớp 7 không nhé. Những câu hỏi này học sinh 12 tuổi sẽ giải quyết trong vòng một nốt nhạc thôi đấy!

1. Số 19 là...

a. Số cực kỳ phức tạp

b. Số vô tỉ

c. Số phức

d. Số nguyên tố

2. Dãy núi nào sau đây có đỉnh cao nhất thế giới?

a. Dãy Alps

b. Dãy Himalaya

c. Dãy Cordillera

d. Dãy Andes

3. Vật nào sau đây không phải là đối tượng vật lý?

a. Cái ly

b. Bọ rùa

c. Tia sáng

d. Ngôi sao

4. Ngành nghiên cứu kết cấu dân số có tên gọi là gì?

a. Dân số học

b. Xã hội học

c. Nhân chủng học

d. Dân tộc học

5. 12 dm =

a. 12 cm

b. 1 m

c. 120 mm

d. 1.200 mm

6. Hàng nào dưới đây chỉ chứa nội động từ?

a. To eat, to clean, to send, to bring

b. To take, to pay, to make, to give

c. To kick, to want, to paint, to write

d. To wait, to smile, to remain

[qctrai]

7. 7/9 + 3/45 =

a. 13/14

b. 6/14

c. 8/45

d. 38/45

8. Lá nào dưới đây là lá kép?

9. Con người xuất hiện lần đầu tiên trên Trái đất là vào thời gian nào?

a. 500 triệu năm trước

b. 2 triệu năm trước

c. 10.000 năm trước

d. 100.000 năm trước

10. Tế bào vi khuẩn không có gì?

a. Thành tế bào

b. Roi

c. Tế bào chất

d. Nhân

11. Danh từ nào dưới đây có chứa tính từ kép

a. A new red car

b. A famous movie star

c. The most luxurious hotel

d. An old-fashioned suit

12. Nhà khoa học nào là người đầu tiên phát minh ra kính hiển vi?

a. Robert Hooke

b. Antonie van Leeuwenhoek

c. Marcello Malpighi

d. Nehemiah Grew

13. Các loại nhu cầu tồn tại là gì?

a. Vật chất, tinh thần

b. Xã hội, sinh học

c. Vật chất, xã hội, tinh thần

[qctrai]

14. Độ dài của ngày thay đổi tại đường xích đạo có đúng không?

a. Không

b. Chỉ thay đổi vào mùa xuân và mùa thu

c. Đúng

d. Chỉ thay đổi vào mùa hè và mùa đông

15. Iamb là gì?

a. Một câu chuyện ngắn

b. Một luật thơ

c. Một thuật ngữ khoa học biểu thị cuộc trò chuyện giữa hai người

d. Một dấu chấm câu

Bạn nhấn vào Trang 3 để xem đáp án nhé.

Và đây là đáp án.

1. d.

2. b.

3. c.

4. a.

5. d.

6. d.

7. d.

8. a.

9. b.

10. d.

11. d.

12. b.

13. c.

14. a.

15. b.

Theo Brightside

Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm:

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...