Trắc nghiệm kiểm tra ai thông minh hơn học sinh tiểu học?

Hãy cùng Ohay vận động trí não với bài trắc nghiệm kiểm tra ai thông minh hơn học sinh tiểu học dưới đây. Có nhiều câu sẽ khiến phần đông người lớn chúng ta gãi đầu đó nha.

Dưới đây là những câu đố Olympic dành cho học sinh tiểu học. Bạn đã sẵn sàng chưa?

1. Scooby-Doo, Shaggy, Fred và Daphne đang ngồi trên một bãi biển. Nếu Fred - người đang ngồi bìa trái - ngồi giữa Shaggy và Scooby-Doo thì Scooby-Doo sẽ ngồi bìa trái. Ai đang ngồi ở đâu?

1. Scooby-Doo, Shaggy, Fred và Daphne đang ngồi trên một bãi biển. Nếu Fred - người đang ngồi bìa trái - ngồi giữa Shaggy và Scooby-Doo thì Scooby-Doo sẽ ngồi bìa trái. Ai đang ngồi ở đâu?,trắc nghiệm,câu đố,giải đố,ai thông minh hơn học sinh tiểu học,trắc nghiệm vui

2. Ba anh em bắt được 29 con cá. Khi người thứ nhất để 6 con sang một bên, người thứ hai để 2 con sang một bên và người thứ ba mang 3 con đi nấu canh cá thì số cá còn lại của mỗi người bằng nhau. Số cá mỗi người bắt được là bao nhiêu?

2. Ba anh em bắt được 29 con cá. Khi người thứ nhất để 6 con sang một bên, người thứ hai để 2 con sang một bên và người thứ ba mang 3 con đi nấu canh cá thì số cá còn lại của mỗi người bằng nhau. Số cá mỗi người bắt được là bao nhiêu?,trắc nghiệm,câu đố,giải đố,ai thông minh hơn học sinh tiểu học,trắc nghiệm vui

3. Ann sống trong một tòa nhà 16 tầng. Cô sống ở tầng 7 nếu đếm từ trên xuống. Vậy Ann sống ở tầng mấy?

3. Ann sống trong một tòa nhà 16 tầng. Cô sống ở tầng 7 nếu đếm từ trên xuống. Vậy Ann sống ở tầng mấy?,trắc nghiệm,câu đố,giải đố,ai thông minh hơn học sinh tiểu học,trắc nghiệm vui

4. Một gia đình có 4 đứa trẻ, tuổi của chúng là 5, 8, 13 và 15. Tên chúng là Mary, James, Jane và Lilly. Một bé gái đi mẫu giáo; Mary lớn hơn James; số tuổi của Mary và Jane cộng lại chia hết cho 3. Hỏi số tuổi của mỗi người là bao nhiêu?

4. Một gia đình có 4 đứa trẻ, tuổi của chúng là 5, 8, 13 và 15. Tên chúng là Mary, James, Jane và Lilly. Một bé gái đi mẫu giáo; Mary lớn hơn James; số tuổi của Mary và Jane cộng lại chia hết cho 3. Hỏi số tuổi của mỗi người là bao nhiêu?,trắc nghiệm,câu đố,giải đố,ai thông minh hơn học sinh tiểu học,trắc nghiệm vui

5. Pumbba trồng 8 hạt dẻ. Ngoại trừ 2 hạt thì số còn lại đều phát triển thành cây. Ngoại trừ 2 cây thì số cây còn lại đều có hạt. Tất cả các hạt dẻ trên cây, ngoại trừ 1 cây thì số cây còn lại đều không ngon. Hỏi có bao nhiêu cây có hạt dở?

5. Pumbba trồng 8 hạt dẻ. Ngoại trừ 2 hạt thì số còn lại đều phát triển thành cây. Ngoại trừ 2 cây thì số cây còn lại đều có hạt. Tất cả các hạt dẻ trên cây, ngoại trừ 1 cây thì số cây còn lại đều không ngon. Hỏi có bao nhiêu cây có hạt dở?,trắc nghiệm,câu đố,giải đố,ai thông minh hơn học sinh tiểu học,trắc nghiệm vui

6. 29 học giả đang có mặt tại một cuộc họp. 12 người trong số họ có râu, 18 người có ria mép và 3 người không có râu lẫn ria mép. Hỏi có bao nhiêu học giả có cả râu lẫn ria mép?

6. 29 học giả đang có mặt tại một cuộc họp. 12 người trong số họ có râu, 18 người có ria mép và 3 người không có râu lẫn ria mép. Hỏi có bao nhiêu học giả có cả râu lẫn ria mép?,trắc nghiệm,câu đố,giải đố,ai thông minh hơn học sinh tiểu học,trắc nghiệm vui

Vẫn Còn, Click để xem tiếp