Trắc nghiệm kiểm tra tư duy trừu tượng của bạn

Không dễ dàng để giải quyết những câu đố này khi bạn chỉ dùng tư duy trực quan để trả lời, nhưng những người có tư duy trừu tượng tốt thì lại dễ dàng giải quyết chúng. Cùng Ohay làm bài trắc nghiệm kiểm tra tư duy trừu tượng dưới đây nhé.

1. Di chuyển 1 que diêm để tạo thành phép tính đúng.

1. Di chuyển 1 que diêm để tạo thành phép tính đúng.,trắc nghiệm,câu đố,tư duy trừu tượng,tư duy trực quan,kiểm tra tư duy trừu tượng

2. Bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu số?

2. Bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu số?,trắc nghiệm,câu đố,tư duy trừu tượng,tư duy trực quan,kiểm tra tư duy trừu tượng

3. Di chuyển 2 que diêm để tạo ra 7 hình vuông.

3. Di chuyển 2 que diêm để tạo ra 7 hình vuông.,trắc nghiệm,câu đố,tư duy trừu tượng,tư duy trực quan,kiểm tra tư duy trừu tượng

4. Hình nào còn thiếu?

4. Hình nào còn thiếu?,trắc nghiệm,câu đố,tư duy trừu tượng,tư duy trực quan,kiểm tra tư duy trừu tượng

5. Di chuyển 3 que diêm để con cá bơi theo hướng ngược lại.

5. Di chuyển 3 que diêm để con cá bơi theo hướng ngược lại.,trắc nghiệm,câu đố,tư duy trừu tượng,tư duy trực quan,kiểm tra tư duy trừu tượng

Nhấn vào phần 2 để xem đáp án nhé.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp