Trận mưa ''Ngày tận thế'' tại Thái Bình và Hải Dương ngày 02/08/2018

Khoảng 18h ngày 02/08/2018 tại Thái Bình và Hải Dương, bầu trời xuất hiện một vùng mây đen cuồn cuộn dày đặc như một vùng khói đen khổng lồ. Và sau đó khoảng 15 phút, trời mưa rất lớn, trận mưa lớn kéo dài đến 19h. Cùng xem lại hình ảnh chụp bầu trời lúc đó tại Thái Bình và Hải Dương:

Khoảng 18h ngày 02/08/2018 tại Thái Bình và Hải Dương, bầu trời xuất hiện một vùng mây đen cuồn cuộn dày đặc như một vùng khói đen khổng lồ. Và sau đó khoảng 15 phút, trời mưa rất lớn, trận mưa lớn kéo dài đến 19h. Cùng xem lại hình ảnh chụp bầu trời lúc đó tại Thái Bình và Hải Dương:

Ảnh tại Thái Bình

Ảnh tại Thái Bình,ngày tận thế,Thái Bình,Hải Dương,mưa dông

,ngày tận thế,Thái Bình,Hải Dương,mưa dông

Tại Hải Dương

Tại Hải Dương,ngày tận thế,Thái Bình,Hải Dương,mưa dông

,ngày tận thế,Thái Bình,Hải Dương,mưa dông

,ngày tận thế,Thái Bình,Hải Dương,mưa dông