Lặng người suy ngẫm với bộ tranh biếm họa về công lý của các nhà lãnh đạo trên thế giới

Gunduz Agayev là một họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng. Hãy cùng Ohay lặng người suy ngẫm với bộ tranh biếm họa về công lý của các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Gunduz Agayev là một họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng. Chủ đề ông theo đuổi đó chính là nhân quyền và công lý. Hãy cùng Ohay lặng người suy ngẫm với bộ tranh biếm họa về công lý của các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Ông chia sẻ: "Tôi đã dành 15-16 ngày cho chủ đề này. Tôi định hình suy nghĩ và đọc những tình huống xảy ra ở các quốc qua. Những bức tranh biếm họa mô tả tình trạng thực tế ở các nước."

Trước đây, ông đã vẽ những loạt ảnh biếm họa nổi tiếng, chẳng hạn như: "Thánh Selfie", "Cảnh sát toàn cầu" và "Chỉ những kẻ độc tài".

1. Nga

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

2. Đức

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

3. Iran

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

4. Hy Lạp

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

5. Trung Quốc

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

6. Bắc Triều Tiên

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

7. Syria

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

8. Mỹ

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

9. Anh

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

10. Thổ Nhĩ Kỳ

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

11. Brasil

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

12. Pháp

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

13. Azerbaijan

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

14. Penguinlandia

ảnh tranh biếm họa,ảnh biếm họa,tranh châm biếm,ảnh châm biếm,Gunduz Agayev,họa sĩ biếm họa,công lý,nhân quyền

Ngọc Hà - Ohay TV

Nếu các bạn quan tâm, có thể xem thêm các bài viết khác của mình tại đây. Cảm ơn các bạn!