Trên tay hot girl và chơi flyboard

Những pha nhào lộn đẹp mắt trên biển với trò chơi flyboard. Không như các video trước mình đăng, ở video này nhân vật nam còn bế một cô cái trên tay và bay lượn nữa nhé :)

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Những pha nhào lộn đẹp mắt trên biển với trò chơi flyboard. Không như các video trước mình đăng, ở video này nhân vật nam còn bế một cô gái trên tay và bay lượn nữa nhé :)