Tự chế đèn *độc* và *chất*

Nếu bạn đang ngán ngẩm với những chiếc đèn đơn điệu ở nhà, sao không thực hiện những ý tưởng dưới đây để tạo nên một màu sắc, một phong cách mới.

Nếu bạn đang ngán ngẩm với những chiếc đèn đơn điệu ở nhà, sao không thực hiện những ý tưởng dưới đây để tạo nên một màu sắc, một phong cách mới. Chỉ với những hộp chai nhựa, những cái thìa, vỏ chai, chỉ ... bạn đã chế được những chiếc đèn lung linh cho căn phòng. Mỗi khi ánh đèn sáng lên, vẻ đẹp huyền diệu và lung linh ấy sẽ thay đổi và luôn ấm áp, bí ẩn.ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn

ảnh tự làm đèn trang trí,diy,tự làm đèn ngủ,tự chế đèn