Tư thế ngựa ẩn dụ nguyên nhân chết của người cưỡi.

Có thể bạn chưa biết, bức tượng các vị anh hùng hay các bậc vĩ nhân trên lưng ngựa đều được ẩn dụ cái chết của họ qua tư thế ngựa, đây là 3 trường hợp tiêu biểu:

Có thể bạn chưa biết, bức tượng các vị anh hùng hay các bậc vĩ nhân trên lưng ngựa đều được ẩn dụ cái chết của họ qua tư thế ngựa, đây là 3 trường hợp tiêu biểu:

ảnh tư thế cưỡi ngựa,tượng cưỡi ngựa,nguyên nhân cái chết

- Ngựa đứng yên: Người chết vì những nguyên nhân thông thường (chết già, chết bệnh...).

- Ngựa tung hai chân trước trong tư thế dũng mãnh: Người hy sinh trên chiến trận.

- Ngựa đi nước kiệu, một chân giơ lên: Người chết do bị thương trên chiến trường.