Tuổi thọ trung bình của các loài vật khi sống ngoài tự nhiên - phần 2.

Dưới đây là con số tuổi thọ trung bình của một số loài vật khi sống ngoài môi trường tự nhiên.

1.Vượn cáo đuôi vòng.

1.Vượn cáo đuôi vòng.,

Tuổi thọ trung bình là 14 năm.

2.Mèo.

2.Mèo.,

Tuổi thọ trung bình là 15 năm.

3.Con Tatu.

3.Con Tatu.,

Tuổi thọ trung bình là 15 năm.

4.Sư tử.

4.Sư tử.,

Tuổi thọ trung bình là 20 năm.

5.Gấu trúc đỏ.

5.Gấu trúc đỏ.,

Tuổi thọ trung bình là 20 năm.

6.Lửng mật ong.

6.Lửng mật ong.,

Tuổi thọ trung bình là 24 năm.

7.Hổ.

7.Hổ.,

Tuổi thọ trung bình là 25 năm.

8.Hươu cao cổ.

8.Hươu cao cổ.,

Tuổi thọ trung bình là 28 năm.

9.Ngựa.

9.Ngựa.,

Tuổi thọ trung bình là 30 năm.

10.Chuột chũi trụi lông.

10.Chuột chũi trụi lông.,

Tuổi thọ trung bình là 31 năm.

11.Tê giác.

11.Tê giác.,

Tuổi thọ trung bình là 40 năm.

12.Tinh Tinh.

12.Tinh Tinh.,

Tuổi thọ trung bình là 50 năm.

13.Thằn lằn Tuatara.

13.Thằn lằn Tuatara.,

Tuổi thọ trung bình là 60 năm.

14.Đàn ông.

14.Đàn ông.,

Tuổi thọ trung bình là 68,2 năm.

15.Phụ nữ.

15.Phụ nữ.,

Tuổi thọ trung bình là 73,2 năm.

16.Voi Ấn Độ.

16.Voi Ấn Độ.,

Tuổi thọ trung bình là 70 năm.

17.Cá voi sát thủ.

17.Cá voi sát thủ.,

Tuổi thọ trung bình là 90 năm.

18.Kềnh kềnh khoang cổ.

18.Kềnh kềnh khoang cổ.,

Tuổi thọ trung bình là 100 năm.

19.Cua nhện Nhật Bản.

19.Cua nhện Nhật Bản.,

Tuổi thọ trung bình là 100 năm.

20.Rùa khổng lồ.

20.Rùa khổng lồ.,

Tuổi thọ trung bình là 150 năm.

21.Cá voi đầu cong.

21.Cá voi đầu cong.,

Tuổi thọ trung bình là 200 năm.

22.Nhím biển Đỏ.

22.Nhím biển Đỏ.,

Tuổi thọ trung bình là 200 năm.

23.Trai biển Quahog.

23.Trai biển Quahog.,

Tuổi thọ trung bình là 410 năm.

24.Sứa bất tử.

24.Sứa bất tử.,

Tuổi thọ là mãi mãi - sứa bất tử biến đổi cơ thể trưởng thành về lại thời kì "trẻ sơ sinh" thông qua quá trình chuyển biệt hóa.