Tương phản kỳ lạ. Mô tả thế giới trong chiếc kim nhỏ bé

Đây là một trong những tác phẩm của Wigan. Wigan có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật chỉ có kích thước 0.005 mm, tác phẩm hồng cầu nhỏ nhất vẫn là nhỏ, ông đã sáng

ảnh thế giới thu nhỏ,sự tương phản,thế giới trong cây kim,hình ảnh

ảnh thế giới thu nhỏ,sự tương phản,thế giới trong cây kim,hình ảnh

WillardWigan năm nay 55 tuổi, ông sống ở Birmingham của nước Anh. Từ nhỏ thì ông đã không thể đọc, không thể viết, khi 5 tuổi Wigan rất thích điêu khắc, sửa phòng, và cho đến bây giờ thì ông có thể sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật rất nhỏ bé.

Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm kỳ diệu của ông.

ảnh thế giới thu nhỏ,sự tương phản,thế giới trong cây kim,hình ảnh

ảnh thế giới thu nhỏ,sự tương phản,thế giới trong cây kim,hình ảnh

ảnh thế giới thu nhỏ,sự tương phản,thế giới trong cây kim,hình ảnh

ảnh thế giới thu nhỏ,sự tương phản,thế giới trong cây kim,hình ảnh

ảnh thế giới thu nhỏ,sự tương phản,thế giới trong cây kim,hình ảnh

Adam Lương