Về Thoại Sơn

Thơ Lục Bát về huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Hôm nay di chỉ Óc Eo,  

Ghé qua Cây Thị, theo về Thoại Sơn. 

Hỏi ai, đắp đá nhanh hơn 

Ba nàng chung thủy sớm hôm chờ chồng. 

 Ngàn năm mòn mỏi chờ trong 

Người đi đi mãi còn mong đợi gì?

Lương Bảo Thanh