Suzuki 5 năm trước

Video giới thiệu Suzuki Impulse 125 EFI

TVC 30 giây giới thiệu dòng xe mới Suzuki Impulse 125 EFI vừa được bán ở 4 thành phố lớn của Việt Nam bao gồm: Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Quy Nhơn

<h2>TVC 30 gi&acirc;y giới thiệu d&ograve;ng xe mới Suzuki Impulse 125 EFI vừa được b&aacute;n ở 4 th&agrave;nh phố lớn của &nbsp;Việt Nam bao gồm: H&agrave; Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Quy Nhơn</h2> <p>&Yacute; kiến của một số bạn về d&ograve;ng xe mới ra n&agrave;y của Suzuki:</p> <blockquote> <p>Tốt - Mọi người n&oacute;i Suzuki kết hợp giữa Honda va Yamaha về kiểu d&aacute;ng m&agrave; xe n&agrave;o ra cũng bị cho giống xe h&atilde;ng n&agrave;y h&atilde;ng nọ người ta nh&aacute;i th&igrave; người ta đ&atilde; bị kiện sao c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng so s&aacute;nh về chất lượng h&atilde;ng n&agrave;o hơn. Nhung bạn n&agrave;o từng chạy xe viva hay sến chạy xe angel v&agrave; v&atilde;o mẫu xe số thời trước của suzuki coi n&oacute; bền bỉ chạy tốt vẫn &ecirc;m tới tận ng&agrave;y nay nhất l&agrave; angel mấy b&agrave; h&agrave;ng chợ hay đi chạy như c&aacute;i m&aacute;y m&agrave; m&aacute;y m&oacute;c vẫn &ecirc;m chỉ vỏ n&oacute; l&agrave; cũ. Con mấy bạn mua xe ga k&ecirc;u m&aacute;y kh&ocirc;ng em t&ocirc;i thấy hầu như xe n&agrave;o cũng chạy k&ecirc;u rồ lhi đi tốc độ tr&ecirc;n 50km/h hết sợ nhất tiếng m&aacute;y c&ocirc;ng n&ocirc;ng con LX,phải thừa nhan suzuki thiết kế xe kh&ocirc;ng thời trang v&agrave; nh&igrave;n sến thật nhưng m&agrave; m&aacute;y m&oacute;c tui c&ocirc;ng nhận n&oacute; l&agrave; s&ocirc; 1 ( chỉ n&oacute;i xe số nh&eacute;) vẫn y&ecirc;u nhất em xibo h&atilde;ng n&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; tiền mua m&agrave; c&oacute; mua cũng sợ mấy ảnh mấy anh h&igrave;nh sự giao th&ocirc;ng để &yacute; xem xe n&agrave;y v&igrave; mấy a cũng kết ai đi xe n&agrave;y lắm.. M&ecirc; n&oacute; từ ng&agrave;y n&oacute; ra xibo 2002 m&ugrave;i thơm tiếng xe đến giờ chẳng xe h&atilde;ng n&agrave;o đua bằng được v&agrave; đến nay kh&ocirc;ng sx nữa sau mẫu 2007 do vấn đề m&ocirc;i trường. M&agrave;giờ c&oacute; mua lại cũng phải tr&ecirc;n 50 củ th&igrave; phải chon h&atilde;ng xe ymh hoac HD rồi thanh ni&ecirc;n m&agrave; thik thiết kế thể thao sang đẹp vẫn hơn lag chọn m&aacute;y xe ntn.</p> <p>------------------------</p> <p>Xấu - Nghe giới thiệu cứ ngỡ suzuki ra c&aacute;i g&igrave; đột ph&aacute; lắm h&oacute;a ra to&agrave;n chắp v&aacute;: c&aacute;i đầu v&agrave; hai yếm trước th&igrave; giống novo, tay l&aacute;i th&igrave; giống SH, chỗ để ch&acirc;n v&agrave; m&igrave;nh xe th&igrave; giống AB, mặt trước th&igrave; giống vision chỉ th&ecirc;m mỗi c&aacute;i h&igrave;nh tam gi&aacute;c cho c&oacute; kiểu, đ&egrave;n sau cũng chả ấn tượng cứ như mấy chiếc xe số đời cũ. Kh&ocirc;ng cầu kỳ như novo th&igrave; cũng phong c&aacute;ch lịch sự như AB chứ lai tạp giữa hai c&aacute;i n&agrave;y thật l&agrave; kh&ocirc;ng biết b&igrave;nh luận thế n&agrave;o.</p> </blockquote> <p>[qcngang]</p> <p><img alt="Suzuki impulse trắng xanh" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/suzuki-impulse-trang-xanh.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center">Suzuki impulse trắng xanh</p> <p style="text-align:center"><img alt="Suzuki impulse đỏ đen" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/suzuki-impulse-do-den.jpg" /></p> <p style="text-align:center">Suzuki impulse đỏ đen</p> <p style="text-align:center"><img alt="Suzuki impulse đỏ bạc" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/suzuki-impulse-do-bac.jpg" /></p> <p style="text-align:center">Suzuki impulse đỏ&nbsp;bạc</p>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...