Viết cho em, cô gái tuổi 23...

Gửi cho những ngày lưng chừng tuổi 23...


,