Vợ chồng thái tử phi tham gia diễn xuất trong 'Đông Phương Bất Bại'

Sáng ngày 11.03.2016, đại diện game 3D "Đông Phương Bất Bại" xác nhận Thịnh Nhất Luân và Trương Thiên Ái trở thành đại diện phát ngôn cho hãng game 3D này.

Vợ chồng thái tử phi tham gia diễn xuất trong "Đông Phương Bất Bại"

Trong game Trương Thiên Ái trở thành giáo chủ bá đạo, trong khi Thịnh Nhất Luân lại là mỹ nam lạnh lùng cô độc, cả hai có một mối tình yêu hận tình thù. Kể từ sau "Thái tử phi thăng chức ký" đây là lần thứ ba hai người hợp tác với nhau. Trương Thiên Ái cũng thể hiện sự phấn khích trên Weibo "Cuối cùng tâm nguyện hóa thân thành Đông Phương giáo chủ của Đại Ái cũng thành, các Ái Phi mau thưởng thức đi, xem xem ông xã của các bạn có đủ độ báo đạo hay không?"

weibo

Vợ chồng thái tử phi tham gia diễn xuất trong "Đông Phương Bất Bại"

Vợ chồng thái tử phi tham gia diễn xuất trong "Đông Phương Bất Bại",Trương Thiên Ái,Thịnh Nhất Luân,Đông phương giáo chủ

,Trương Thiên Ái,Thịnh Nhất Luân,Đông phương giáo chủ

,Trương Thiên Ái,Thịnh Nhất Luân,Đông phương giáo chủ

,Trương Thiên Ái,Thịnh Nhất Luân,Đông phương giáo chủ

,Trương Thiên Ái,Thịnh Nhất Luân,Đông phương giáo chủ