Vợ tôi bỏ tôi, để lại cho tôi một chú sục Bun. Hãy xem tôi đã làm gì với cu cậu!

Vợ tôi đã bỏ tôi vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 30 của mình. Cô ấy mang đi gần như tất cả mọi thứ, để lại cho tôi một chú chó sục Bun và một căn nhà trống rỗng

Vợ tôi đã bỏ tôi vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 30 của mình. Cô ấy mang đi gần như tất cả mọi thứ, để lại cho tôi một chú chó sục Bun và một căn nhà trống rỗng. 

Chú Bully này được vợ tôi đặt tên là Jimmy Choo, tên một nhà thiết kế giày mà cô yêu thích. Tôi đã có một vài ý tưởng thú vị với cu cậu và những bức tường trắng. Cùng xem nhé:

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

ảnh ảnh sáng tạo,sáng tạo,chó bun,chó sục bun

Xem thêm thông tin: Instagram | Amazon