Vừa nhổ cây vừa được tẩm quất, công việc sung sướng nhất mà tôi từng thấy

Anh chàng điều kiến máy nhổ cây như mọi lần. Tuy nhiên với địa hình hơi dốc và cái cây khá bám rễ nên hơi khó khăn và hài hước một chút :))

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Anh chàng điều kiến máy nhổ cây như mọi lần. Tuy nhiên với địa hình hơi dốc và cái cây khá bám rễ nên hơi khó khăn và hài hước một chút :))

ảnh video hài,video funny,hài hước,máy nhổ cây

Cứ mỗi lần nhổ mà cây vẫn chưa lên thì anh lại được cái cây quật lại cho một cái. Như kiểu cây muốn lặng mà máy chẳng dừng :))