chipchip
2 năm trước

Vui cùng Toán

Khởi động nhẹ cùng một vài hình ảnh Toán vui

1. Bạn chọn đáp án nào ?


A. 102B. 103
C. 104D. 105

2. Hãy chọn đáp án đúng cho bài toán sau : 

A. 13B. 14
C. 15D. 16

3. Đâu là đáp án đúng ?

A. 3B. 4
C. 5D. 6

4. Kết quả là bao nhiêu ?

A. 25B. 27
C. 29D. 31

5. Tính nhẩm : 


6. Tìm đáp án đúng : 

7.

8. 

Hãy thư giãn  một chút trước khi đến với đáp án của các câu còn lại nhé : 


Đáp án :

Câu 5 : 99 + 9:9 = 100

Câu 6 : 3 

Câu 7 : 1

Câu 8 : Di chuyển từ dấu + 1 que lên số 3 để được phép toán : 9 - 4 = 5

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn