Xăm đen - Trào lưu mới nổi

Có gì đặc biệt ở hình thức xăm này mà trở thành một trào lưu phổ biến, không chỉ ở đất nước Singapore mà trên khắp thế giới? Xem ngay những mẫu xăm đen dưới đây nhé!

,xăm,hình xăm,xăm đen,trào lưu,mới nổi,độc lạ

Mục đích chính của hình thức xăm này là muốn che đi những hình xăm cũ trước đó mà họ cho là không còn giá trị nữa.

,xăm,hình xăm,xăm đen,trào lưu,mới nổi,độc lạ

Và đương nhiên, để có những hình xăm này đều đau hơn xăm thường (vì xăm trên diện rộng cơ mà).

,xăm,hình xăm,xăm đen,trào lưu,mới nổi,độc lạ

Không phải hình thức xăm mới nhưng gần đây, nó tạo nên trào lưu khá hot.

,xăm,hình xăm,xăm đen,trào lưu,mới nổi,độc lạ

,xăm,hình xăm,xăm đen,trào lưu,mới nổi,độc lạ

,xăm,hình xăm,xăm đen,trào lưu,mới nổi,độc lạ

,xăm,hình xăm,xăm đen,trào lưu,mới nổi,độc lạ

,xăm,hình xăm,xăm đen,trào lưu,mới nổi,độc lạ

,xăm,hình xăm,xăm đen,trào lưu,mới nổi,độc lạ

,xăm,hình xăm,xăm đen,trào lưu,mới nổi,độc lạ

Kết hợp tatoo đen và tatoo màu, tại sao không chứ?