Xe giường nằm tại Trà Vinh tông chết 4 người ra sao?

Lấn làn vượt trái với tốc độ 121 km/h trên cầu Ba Si (Trà Vinh), xe giường nằm Thanh Thủy đâm liên tiếp 3 xe máy đi ngược chiều. Bốn người chết, 2 người trọng t

Lấn làn vượt trái với tốc độ 121 km/h trên cầu Ba Si (Trà Vinh), xe giường nằm Thanh Thủy đâm liên tiếp 3 xe máy đi ngược chiều. Bốn người chết, 2 người trọng thương.

Xe giường nằm chạy 121 km/h tông chết 4 người ra sao?Xe giường nằm chạy 121 km/h tông chết 4 người ra sao?

  • Bài liên quan: tai nạn giao thông,