Xem xong bộ tranh vẽ này, bạn sẽ phải dẹp ngay ý tưởng "Nhờ vả miễn phí".

Bộ tranh vui của tác giả Châu Phạm nói về nỗi khổ của những người làm nghề Designer, họa sĩ, thợ chụp ảnh khi bị người khác nhờ vả làm miễn phí.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Nguồn: Facebook Châu Phạm

Biên soạn: Woody Übermensch - Ohay TV

******************************

Các bài viết khác có thể bạn sẽ thích: