Xếp giấy bằng đô la: Nghệ thuật xếp giấy đỉnh cao của nghệ nhân Won Park

Bạn sẽ không thể thốt thành lời khi chiêm ngưỡng những tác phẩm xếp giấy bằng đô la của nghệ nhân Won Park và sẽ hoàn toàn đồng ý với câu nói: 'Sự sáng tạo của con người là không có giới hạn'

Moneygami là từ ghép để chỉ nghệ thuật xếp giấy từ những tờ tiền. Won Park là một trong số những người nổi tiếng nhất ở môn nghệ thuật sáng tạo này. Hãy cùng Ohay chiêm ngưỡng 28 tác phẩm độc đáo và thú vị của anh.

,xếp giấy bằng đô la,nghệ thuật xếp giấy đỉnh cao,nghệ nhân Won Park,sáng tạo,Moneygami

,xếp giấy bằng đô la,nghệ thuật xếp giấy đỉnh cao,nghệ nhân Won Park,sáng tạo,Moneygami

,xếp giấy bằng đô la,nghệ thuật xếp giấy đỉnh cao,nghệ nhân Won Park,sáng tạo,Moneygami

,xếp giấy bằng đô la,nghệ thuật xếp giấy đỉnh cao,nghệ nhân Won Park,sáng tạo,Moneygami

,xếp giấy bằng đô la,nghệ thuật xếp giấy đỉnh cao,nghệ nhân Won Park,sáng tạo,Moneygami

,xếp giấy bằng đô la,nghệ thuật xếp giấy đỉnh cao,nghệ nhân Won Park,sáng tạo,Moneygami

,xếp giấy bằng đô la,nghệ thuật xếp giấy đỉnh cao,nghệ nhân Won Park,sáng tạo,Moneygami

,xếp giấy bằng đô la,nghệ thuật xếp giấy đỉnh cao,nghệ nhân Won Park,sáng tạo,Moneygami

,xếp giấy bằng đô la,nghệ thuật xếp giấy đỉnh cao,nghệ nhân Won Park,sáng tạo,Moneygami

Vẫn Còn, Click để xem tiếp