Xúc động với bộ ảnh "Đừng yêu thuơng khi quá muộn"

12 bức ảnh trong bộ ảnh có tựa đề "Đừng yêu thuơng khi quá muộn" của tác giả Bùi Vĩnh Thế là một câu chuyện gây xúc động mạnh cho những ai xem chúng.

12 bức ảnh trong bộ ảnh có tựa đề "Đừng yêu thuơng khi quá muộn" của tác giả Bùi Vĩnh Thế là một câu chuyện gây xúc động mạnh cho những ai xem chúng. Hãy yêu thuơng nhau khi còn có thể  - một thông điệp không mới nhưng không bao giờ là cũ, đặc biệt là trong guồng quay gấp gáp, hối hả của cuộc sống hiện đại này.

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động

Và đây là thông điệp của tác giả gửi gắm cho tất cả chúng ta qua bộ ảnh này

ảnh tác giả Bùi Vĩnh Thế,hình ảnh cảm động,cảm động