Có một loại huy chương gọi là 'huy chương sữa mẹ'

Người ta ngại ngay cả khi nói đến từ 'cho con bú'. Còn biết bao sự kỳ thị và áp lực người mẹ cho con bú phải hứng chịu khi nuôi con sữa mẹ lâu dài. Vì thế không ngạc nhiên những phụ nữ hiện đại nuôi con sữa mẹ lại phải tạo thành cộng đồng giống như kiểu các phụ nữ tiền sử tạo thành bộ lạc để tương tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền sữa mẹ cho con. Dẫu biết một người mẹ lựa chọn nuôi con bằng sữa mẹ sẽ phải chịu kỳ thị nhưng nhiều người mẹ đã nỗ lực lĩnh hội kiến thức đúng về nuôi con sữa mẹ....... www.ohay.tv