Là người Việt Nam liệu bạn có giải thích được những câu bằng tiếng Việt sau đây ?

Chúng ta vẫn thường nghe câu: ' Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam '. Vậy liệu ngữ pháp Việt Nam có ' đáng sợ ' như vậy không ? Hãy thử đọc và giải thích những ví dụ sau đây:....
www.ohay.tv