Sự giống nhau giữa nhà nước và một tổ chức xã hội đen

Một nhà nước và một tổ chức xã hội đen ư? Nghe chả có gì là giống nhau cả. Một cái đại diện cho chính nghĩa còn một cái đại diện cho cái xấu. Ấy thế mà chúng có nhiều điểm giống nhau đấy..... www.ohay.tv