Biểu hiện khi một cô gái thích một chàng trai theo thang điểm từ 1 đến 10

Bạn có muốn biết cô ấy thích bạn bao nhiêu không? Mức độ từ 1 đến 10 sẽ khác nhau nhiều lắm đấy..... www.ohay.tv