Đoán tính cách qua sở thích ăn uống

Bạn thích ăn cay, thích ăn mặn, thích ăn chua... những sở thích đó đều phần nào nói lên được tính cách con người bạn. Tiến sĩ Alan Hirsch, một nhà thần kinh học và tâm thần học tại Chicago đã cho biết những điều sau đây..... www.ohay.tv