Nghệ thuật bán hàng đôi khi chỉ ở một câu hỏi

Tình cờ đọc được một câu chuyện ngắn về nghệ thuật bán hàng khá hữu ích trên Facebook nên chia sẻ lên đây với các bạn. Đôi khi chỉ một chút tinh ý trong cách bạ...
www.ohay.tv