13 trò troll (chơi khăm) hài nhất quả đất

Bạn đang tính troll (chơi khăm) bạn thân của mình? Hãy tham khảo 13 trò chơi khăm hài nhất quả đất này nhé! Đảm bảo tình bạn của bạn sẽ càng khăng khít hơn đấy!

1. Thay gel bôi trơn vào lọ nước rửa tay, rửa mãi không sạch

Thay gel bôi trơn vào lọ nước rửa tay, rửa mãi không sạch ,chơi khăm,troll,cách troll bạn bè,trò troll

2. Đổ nước phẩm màu đỏ tung tóe vào bồn cầu

Đổ nước phẩm màu đỏ tung tóe vào bồn cầu,chơi khăm,troll,cách troll bạn bè,trò troll reddit / notsperrys

3. Đặt giấy ẩm và mầm cây vào trong bàn phím máy tính

Đặt giấy ẩm và mầm cây vào trong bàn phím máy tính,chơi khăm,troll,cách troll bạn bè,trò troll Twitter / @lil_miss_caf

4. Tiếp tục trò đổ phẩm màu nhưng còn thâm hơn

Tiếp tục trò đổ phẩm màu nhưng còn thâm hơn,chơi khăm,troll,cách troll bạn bè,trò troll imgur / PrinceHoneyBooBoo

5. troll kiểu chuột máy tính

troll kiểu chuột máy tính,chơi khăm,troll,cách troll bạn bè,trò troll imgur / SubKuLT

6. Cài xe đẩy thế này thì chằng biết bao giờ mới thoát ra được

Cài xe đẩy thế này thì chằng biết bao giờ mới thoát ra được,chơi khăm,troll,cách troll bạn bè,trò troll reddit / nomdeweb

7. Bẫy cửa quá quen thuộc

Bẫy cửa quá quen thuộc ,chơi khăm,troll,cách troll bạn bè,trò troll reddit / xsited1

8. Dù có in 100 lần đi nữa thì cái bạn nhận được vẫn chỉ là mặt Nicolas Cage mà thôi

Dù có in 100 lần đi nữa thì cái bạn nhận được vẫn chỉ là mặt Nicolas Cage mà thôi,chơi khăm,troll,cách troll bạn bè,trò troll imgur / disfeariphobia

9. Thế này không hết hồn thì mới là lạ đấy

Thế này không hết hồn thì mới là lạ đấy,chơi khăm,troll,cách troll bạn bè,trò troll Cheezburger / beernbiccies

Vẫn Còn, Click để xem tiếp