15 người nổi tiếng với bản sao đáng sợ của họ từ hàng trăm năm trước

Giống như trường hợp tổng thống Nga Putin được cho là bất tử, có rất nhiều người nổi tiếng khác cũng có bản sao đáng sợ từ hàng trăm năm trước.

9. Kathy Bates và Tổng thống thứ 27 của Hoa Kỳ, William Taft

Kathy Bates và Tổng thống thứ 27 của Hoa Kỳ, William Taft,người bất tử,bản sao người nổi tiếng,khám phá

10. Bruce Willis và Douglas MacArthur

Bruce Willis và Douglas MacArthur,người bất tử,bản sao người nổi tiếng,khám phá

11. Hugh Grant và nhà văn người Anh nổi tiếng Oscar Wilde

Hugh Grant và nhà văn người Anh nổi tiếng Oscar Wilde,người bất tử,bản sao người nổi tiếng,khám phá

12. Orlando Bloom và họa sĩ Nicolae Grigorescu

Orlando Bloom và họa sĩ Nicolae Grigorescu,người bất tử,bản sao người nổi tiếng,khám phá

13. Chuck Norris và Vincent van Gogh

Chuck Norris và Vincent van Gogh,người bất tử,bản sao người nổi tiếng,khám phá

14. Jack Gleeson và hoàng đế La Mã Caligula

Jack Gleeson và hoàng đế La Mã Caligula,người bất tử,bản sao người nổi tiếng,khám phá

15. Tổng thống Nga Putin bất tử

 Tổng thống Nga Putin bất tử ,người bất tử,bản sao người nổi tiếng,khám phá