kamezoko3112
kamezoko3112
4076
Username kamezoko3112
Tên H2T
Giới tính Nam
Địa chỉ Vĩnh Long
Tổng Bài viết
232
Tổng Danh Sách
239
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
4
Giới thiệu

Một người thích viết, thích chia sẻ... đơn giản thế thôi!

Trang mạng xã hội
Tham gia 2 năm trước