15 tranh biếm họa về sự tiến hóa của con người

Loài người tiếp tục tiến hóa phát triển cao hơn hay nhân loại đã ngừng phát triển và bước vào một kỷ nguyên của sự trì trệ? Chúng ta hãy cùng suy ngẫm về các tranh cãi cho sự tiến hóa của loài người.

1. Công cụ sống còn

Công cụ sống còn,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © favoritasupreme

2. Vòng tuần hoàn

Vòng tuần hoàn,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © Dan Piraro

3. Tiến hóa hay biến dị

Tiến hóa hay biến dị,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © bycentaur

4. Công cụ lao động qua các thời kỳ

Công cụ lao động qua các thời kỳ,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © Liz Meyer

5. ???

???,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © Horia Crisan

6. Sự tiến hóa của ký sinh trùng

Sự tiến hóa của ký sinh trùng,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © kudelka

7.

   ,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © Amjad Rasmi

8. Sự thật nào mới đúng?

Sự thật nào mới đúng?,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © Horia Crisan

9. Sự "tiến hóa" của công nghệ

Sự "tiến hóa" của công nghệ,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © Joel Marsh

10.

   ,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © maentis

11.

   ,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © Gunduz Aghayev

12.

   ,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © Gustavo Moreno

13.

   ,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © Glenn Jones

14. Sự tiến hóa của người đàn ông

Sự tiến hóa của người đàn ông,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người © David Horsey

15. Có nên quay trở lại ???

Có nên quay trở lại ???,tranh biếm họa,sự tiến hóa,con người

Nguồn brightside

Mộc Lan - OHAY.TV