17 sự thật ít biết về người thuận tay trái

Bạn là người thuận tay trái hay tay phải. Hãy đọc những sự thật ít người biết về thuận tay trái nhé!

1. Trên thế giới có từ 10 đến 12 phần trăm người thuận tay trái

Trên thế giới có từ 10 đến 12 phần trăm người thuận tay trái,thuận tay trái,người thuận tay trái,những điều thú vị trong cuộc sống

2. Đàn ông có nhiều khả năng thuận tay trái hơn phụ nữ.

Đàn ông có nhiều khả năng  thuận tay trái hơn phụ nữ.,thuận tay trái,người thuận tay trái,những điều thú vị trong cuộc sống

3. 13 Tháng Tám là ngày của người thuận tay trái

13 Tháng Tám là ngày của người thuận tay trái,thuận tay trái,người thuận tay trái,những điều thú vị trong cuộc sống

4. Nhiều nghiên cứu cho rằng những người thuận tay trái có thể chết sớm hơn 9 năm so với người thuận tay phải.

Nhiều nghiên cứu cho rằng những người thuận tay trái có thể chết sớm hơn 9 năm so với người thuận tay phải.,thuận tay trái,người thuận tay trái,những điều thú vị trong cuộc sống

5. Người thuận tay trái thường bị bệnh.

Người thuận tay trái thường bị bệnh.,thuận tay trái,người thuận tay trái,những điều thú vị trong cuộc sống

Nghiên cứu cũng cho thấy những người thuận tay trái có nhiều khả năng trở thành người nghiện rượu, tâm thần phân liệt, và mắc chứng khó đọc.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp