27 câu nói truyền cảm hứng của những người thành công

Đó là những câu nói truyền cảm hứng của những người thành công trong cuộc sống như Mark Zuckerberg, Leo Burnett, Bill Gate, Jack Ma...

1. "Để không phạm sai lầm cũng dễ thôi, bạn chỉ việc không đưa ra bất kì ý tưởng nào."

"Để không phạm sai lầm cũng dễ thôi, bạn chỉ việc không đưa ra bất kì ý tưởng nào.",câu nói truyền cảm hứng,phong cách sống,câu nói của người thành công Ảnh: AYP

2. "Trẻ con không học đi bằng cách tuân theo những luật lệ. Chúng học bằng cách thực hành và vấp ngã."

"Trẻ con không học đi bằng cách tuân theo những luật lệ. Chúng học bằng cách thực hành và vấp ngã.",câu nói truyền cảm hứng,phong cách sống,câu nói của người thành công Ảnh: AYP

3. "Người khách hàng không hài lòng nhất về bạn chính là người dạy cho bạn nhiều nhất."

"Người khách hàng không hài lòng nhất về bạn chính là người dạy cho bạn nhiều nhất.",câu nói truyền cảm hứng,phong cách sống,câu nói của người thành công Ảnh: AYP

4. "Trong tự nhiên, không phải loài nào mạnh nhất sẽ tồn tại sau cùng, cũng không phải loài thông minh nhất, mà chính là loài có khả năng ứng biến tốt nhất trước những thay đổi".

"Trong tự nhiên, không phải loài nào mạnh nhất sẽ tồn tại sau cùng, cũng không phải loài thông minh nhất, mà chính là loài có khả năng ứng biến tốt nhất trước những thay đổi".,câu nói truyền cảm hứng,phong cách sống,câu nói của người thành công Ảnh: AYP

5. "Chúng tôi đã từng sai lầm khi tin rằng thành công được tính bằng thời gian ta bỏ ra cho công việc thay vì chú trọng vào cách sử dụng thời gian ấy sao cho hiệu quả nhất".

"Chúng tôi đã từng sai lầm khi tin rằng thành công được tính bằng thời gian ta bỏ ra cho công việc thay vì chú trọng vào cách sử dụng thời gian ấy sao cho hiệu quả nhất".,câu nói truyền cảm hứng,phong cách sống,câu nói của người thành công Ảnh: AYP

6. "Không có lý do gì để từ chối cơ hội trở thành người giàu nhất... nghĩa địa. Bạn có thể làm giàu ở bất kỳ đâu."

"Không có lý do gì để từ chối cơ hội trở thành người giàu nhất... nghĩa địa. Bạn có thể làm giàu ở bất kỳ đâu.",câu nói truyền cảm hứng,phong cách sống,câu nói của người thành công Ảnh: AYP

7. "Cứ thuê những người giỏi hơn bạn và để họ tự làm quen dần với việc ấy".

"Cứ thuê những người giỏi hơn bạn và để họ tự làm quen dần với việc ấy".,câu nói truyền cảm hứng,phong cách sống,câu nói của người thành công Ảnh: AYP

8. "Khách hàng không phải lúc nào cũng đúng".

"Khách hàng không phải lúc nào cũng đúng".,câu nói truyền cảm hứng,phong cách sống,câu nói của người thành công Ảnh: AYP

9. "Hãy tập cách buông bỏ những thứ bạn sợ đánh mất".

"Hãy tập cách buông bỏ những thứ bạn sợ đánh mất".,câu nói truyền cảm hứng,phong cách sống,câu nói của người thành công Ảnh: AYP

10. "Tôi chưa bao giờ gục ngã, tôi luôn chiến đấu đến cùng."

"Tôi chưa bao giờ gục ngã, tôi luôn chiến đấu đến cùng.",câu nói truyền cảm hứng,phong cách sống,câu nói của người thành công Ảnh: AYP

Vẫn Còn, Click để xem tiếp