Chùm ảnh thú vị về sở thích của người lớn và con nít

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, mời các bạn cùng chúng tôi xem loạt ảnh minh họa rất thú vị về sở thích của người lớn và trẻ con sau đây. Bộ ảnh được thực hiện bởi Facebook fanpage Boozilla.

1. Trẻ con thích ăn kem, người lớn thích ăn kem trước cổng

Trẻ con thích ăn kem, người lớn thích ăn kem trước cổng,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

2. Trẻ con thích phiếu bé ngoan, người lớn thích phiếu giảm giá

Trẻ con thích phiếu bé ngoan, người lớn thích phiếu giảm giá,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

3. Trẻ con thích cá chọi, người lớn thích cá độ

Trẻ con thích cá chọi, người lớn thích cá độ,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

4. Trẻ con thích đồ chơi, người lớn thích chơi "đồ"

Trẻ con thích đồ chơi, người lớn thích chơi "đồ",ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

5. Trẻ con thích xe đua, người lớn thích đua xe

Trẻ con thích xe đua, người lớn thích đua xe,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

6. Trẻ con thích tô tượng, người lớn thích thần tượng

Trẻ con thích tô tượng, người lớn thích thần tượng,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

7. Trẻ con thích truyện Nhật, người lớn thích phim Nhật

Trẻ con thích truyện Nhật, người lớn thích phim Nhật,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

8. Trẻ con thích đu quay, người lớn thích đu xà

Trẻ con thích đu quay, người lớn thích đu xà,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

9. Trẻ con thích kẹo cao su, người lớn thích bao cao su

Trẻ con thích kẹo cao su, người lớn thích bao cao su,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

10. Trẻ con thích quan tâm, người lớn thích quan hệ

Trẻ con thích quan tâm, người lớn thích quan hệ,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

11. Trẻ con thích thả diều, người lớn thích thả thính

Trẻ con thích thả diều, người lớn thích thả thính,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

12. Trẻ con thích tô màu, người lớn thích làm màu

Trẻ con thích tô màu, người lớn thích làm màu,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

13. Trẻ con thích siêu nhân, người lớn thích siêu xe

Trẻ con thích siêu nhân, người lớn thích siêu xe,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

14. Trẻ con thích ăn quẩy, người lớn thích đi quẩy

Trẻ con thích ăn quẩy, người lớn thích đi quẩy,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

15. Trẻ con thích Bác Hồ, người lớn thích "Bác Hồ"

Trẻ con thích Bác Hồ, người lớn thích "Bác Hồ",ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

16. Trẻ con thích múa hát, người lớn thích Ét Hát

Trẻ con thích múa hát, người lớn thích Ét Hát,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

17. Trẻ con thích xếp hình, người lớn thích "xếp hình"

Trẻ con thích xếp hình, người lớn thích "xếp hình",ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt

18. Trẻ con thích nghỉ ở nhà, người lớn thích ở nhà nghỉ

Trẻ con thích nghỉ ở nhà, người lớn thích ở nhà nghỉ,ảnh minh họa,người lớn vs trẻ con,sự khác biệt