Username laocoi
Tên Lão Còi
Giới tính Nam
Địa chỉ Sài Gòn
Danh tiếng
5450
Tổng Bài viết
389
Tổng Danh Sách
29
Tổng Quizzes
1
Tổng Bình chọn
1
Tổng Video
61
Giới thiệu

Thanh niên sinh năm 90 mặt như 85. Yêu thích 2 màu đen trắng, sống nội tâm, mê cái đẹp.

Trang mạng xã hội
Tham gia 5 năm trước