Username laocoi
Tên Lão Còi
Giới tính Nam
Địa chỉ Sài Gòn
Tổng Bài viết
350
Tổng Danh Sách
11
Tổng Quizzes
1
Tổng Bình chọn
1
Tổng Video
42
Giới thiệu

Thanh niên sinh năm 90 mặt như 85. Yêu thích 2 màu đen trắng, sống nội tâm, mê cái đẹp. Thường chia sẻ về công nghệ và marketing.

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước