Username laocoi
Tên Lão Còi
Giới tính Nam
Địa chỉ Sài Gòn
Tổng Bài viết
342
Tổng Danh Sách
4
Tổng Bình chọn
1
Tổng Video
31
Giới thiệu

Thanh niên sinh năm 90 mặt như 85. Yêu thích 2 màu đen trắng, sống nội tâm, mê cái đẹp :D

Trang mạng xã hội
Tham gia 2017 năm trước