Cười rớt hàm với bộ ảnh: Đàn ông tưởng tượng và thực tế 'đắng lòng'

Nói không ngoa chứ đàn ông là kẻ giàu trí tưởng tượng nhất đấy thế rồi lại nhận thực tế đắng lòng.

1. Khi đàn ông quyết định nuôi một bộ râu ngắn như tưởng tượng và thực tế lại 'đắng lòng'

Khi đàn ông quyết định nuôi một bộ râu ngắn như tưởng tượng và thực tế lại 'đắng lòng',hài hước,đàn ông hài hước,đàn ông tưởng tượng

2. Đàn ông tưởng tượng một thân hình 'soái ca' 6 múi hoàn hảo trước khi đi tập gym và kết quả...

Đàn ông tưởng tượng một thân hình 'soái ca' 6 múi hoàn hảo trước khi đi tập gym và kết quả...,hài hước,đàn ông hài hước,đàn ông tưởng tượng

3. Khi đàn ông tưởng tượng xây một hồ bơi trong nhà và kết quả thực tế

Khi đàn ông tưởng tượng xây một hồ bơi trong nhà và kết quả thực tế,hài hước,đàn ông hài hước,đàn ông tưởng tượng

4. Chỗ rửa xe trong tưởng tượng của đàn ông và thực tế

Chỗ rửa xe trong tưởng tượng của đàn ông và thực tế,hài hước,đàn ông hài hước,đàn ông tưởng tượng

5. Bạn thường thấy hình ảnh cảm động về tình phụ tử thế này trên mạng nhưng...

Bạn thường thấy hình ảnh cảm động về tình phụ tử thế này trên mạng nhưng...,hài hước,đàn ông hài hước,đàn ông tưởng tượng

Vẫn Còn, Click để xem tiếp