Khi bạn nhìn thấy 20 bức biếm họa này, bạn sẽ thay đổi quan niệm về cuộc sống

Họa sĩ minh họa Bỉ là Brecht Vandenbroucke với tài năng của mình đã tạo nên 20 bức biếm họa khiến bạn thay đổi quan niệm về cuộc sống.

1. Thế giới được kết nối và khi ngắt kết nối.

Thế giới được kết nối và khi ngắt kết nối.,Brecht Vandenbroucke,ảnh biếm họa,những điều thú vị trong cuộc sống

2. Tính logic của loài người là một vòng lẩn quẩn.

 Tính logic của loài người là một vòng lẩn quẩn.,Brecht Vandenbroucke,ảnh biếm họa,những điều thú vị trong cuộc sống

3. Lượt like và số bạn bè thay cho tên tuổi trên bia mộ.

Lượt like và số bạn bè thay cho tên tuổi trên bia mộ.,Brecht Vandenbroucke,ảnh biếm họa,những điều thú vị trong cuộc sống

4. Đám đông đang lắng nghe thuyết trình hay đang thể hiện bản thân mình? Chỉ người mù là khác biệt, họ đang lắng nghe, là khán giả chân chính.

Đám đông đang lắng nghe thuyết trình hay đang thể hiện bản thân mình? Chỉ người mù là khác biệt, họ đang lắng nghe, là khán giả chân chính.,Brecht Vandenbroucke,ảnh biếm họa,những điều thú vị trong cuộc sống

5. Thời đại của dấu hashtag (#) nhắm lan truyền thông tin.

Thời đại của dấu hashtag (#) nhắm lan truyền thông tin.,Brecht Vandenbroucke,ảnh biếm họa,những điều thú vị trong cuộc sống

6. Sự tự do đôi khi chỉ khác biệt trong một vài chi tiết.

Sự tự do đôi khi chỉ khác biệt trong một vài chi tiết.,Brecht Vandenbroucke,ảnh biếm họa,những điều thú vị trong cuộc sống

7. Các con đường của tình yêu là đầy chướng ngại vật.

Các con đường của tình yêu là đầy chướng ngại vật.,Brecht Vandenbroucke,ảnh biếm họa,những điều thú vị trong cuộc sống

8. Hậu quả của thức ăn nhanh khiến bạn chỉ béo mà thôi.

Hậu quả của thức ăn nhanh khiến bạn chỉ béo mà thôi.,Brecht Vandenbroucke,ảnh biếm họa,những điều thú vị trong cuộc sống

9. Cái kết của việc làm theo người khác mà không có chính kiến của bản thân.

Cái kết của việc làm theo người khác mà không có chính kiến của bản thân.,Brecht Vandenbroucke,ảnh biếm họa,những điều thú vị trong cuộc sống

10. Hiệu ứng đám đông và chỉ một người hưởng lợi.

Hiệu ứng đám đông và chỉ một người hưởng lợi.,Brecht Vandenbroucke,ảnh biếm họa,những điều thú vị trong cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp