Truyện tranh: Crush một người thật là mệt mỏi mà (Phần 2)

Gần đây mình có thích một người...

,crush,tranh minh họa,truyện tranh

,crush,tranh minh họa,truyện tranh

,crush,tranh minh họa,truyện tranh

,crush,tranh minh họa,truyện tranh

Đang nghe lại giọng của ông ấy. Và sách bài tập thì đang nằm to bự trên bàn :))

,crush,tranh minh họa,truyện tranh

,crush,tranh minh họa,truyện tranh

,crush,tranh minh họa,truyện tranh

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: crush, tranh minh họa, truyện tranh,