Username khanhly0919
Tên KhanhLy
Giới tính Nữ
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh
Tổng Bài viết
7
Tổng Danh Sách
18
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
3
Giới thiệu

- Ngày sinh: 2/9/1996 - Sinh viên Đại học Luật TPHCM - Thích viết lách, yêu âm nhạc, sống nội tâm

Trang mạng xã hội
Tham gia 2 năm trước