Việt Nam xưa qua 200 bức ảnh cổ

Những bức ảnh Việt Nam xưa những năm 1850-1950 được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời các bạn cùng xem.

Kinh Lớn (kênh Charner - đường Nguyễn Huệ hiện nay), năm 1880

Kinh Lớn (kênh Charner - đường Nguyễn Huệ hiện nay), năm 1880,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam Ảnh của Emile Gsell

Thêm 1 góc chụp Kinh Lớn (kênh Charner - đường Nguyễn Huệ hiện nay), xa xa là nhà thờ Đức Bà lúc chưa có 2 đỉnh nhọn năm 1880. 

Cửu vị thần công của thời Gia Long

Cửu vị thần công của thời Gia Long,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Cửu vị thần công của thời Gia Long đặt trước kinh thành Huế, khoảng năm 1880 - mang tính tượng trưng không dùng để chiến đấu. Tất cả chín khẩu đều được phong "Thần Oai vô địch thượng tướng quân", sang đầu thế kỷ 20 thì được đem vào bên trong thành.Về sau, khi lâm cảnh "nước mất, nhà tan", có một nhà thơ đến viếng Cửu vị thần công và ngẫu tác bốn câu thơ rằng: 

 "Cũng thì gan sắt, cũng da đồng,

Nằm giữ chi đây hỡi chín ông? 

Nước lở, thành long khôn chống đỡ,

Mang danh "Thượng tướng" thẹn thùng không"

Cửa Đông thành Hà nội 1873

Cửa Đông thành Hà nội 1873,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Cửa Đông thành Hà nội 1873, quân Pháp của F.Garnier vừa chiếm xong, lấy súng thần công của cụ Nguyễn Tri Phương cắm xuống đất.

Nữ nghệ sĩ đàn tranh Sài Gòn sang Pháp biểu diễn ở Hội chợ thuộc địa Marseille năm 1906

Nữ nghệ sĩ đàn tranh Sài Gòn sang Pháp biểu diễn ở Hội chợ thuộc địa Marseille năm 1906,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Phà Thủ Thiêm đầu thế kỷ 20

Phà Thủ Thiêm đầu thế kỷ 20,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một lá đơn kiện năm 1897

Một lá đơn kiện năm 1897,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Cầu Bình Lợi năm 1910

Cầu Bình Lợi năm 1910,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Chợ Bạc Liêu năm 1900

Chợ Bạc Liêu năm 1900,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một góc Nam kỳ năm 1898-1905

Một góc Nam kỳ năm 1898-1905 ,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Sân bay Bạch Mai - Hà Nội năm 1924

Sân bay Bạch Mai - Hà Nội năm 1924,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Vẫn Còn, Click để xem tiếp