Username martintrieu
Tên John Tran
Giới tính Nam
Địa chỉ TP. Hồ Chí Minh
Danh tiếng
1143
Tổng Bài viết
120
Tổng Danh Sách
22
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
11
Giới thiệu

''Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống" - "Không nỗi đau rứt lá, sao nên nỗi nhành mai!"

Tham gia 3 năm trước