Username martintrieu
Tên Martin Triệu
Giới tính Nam
Địa chỉ TP. Hồ Chí Minh
Danh tiếng
213
Tổng Bài viết
19
Tổng Danh Sách
19
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

''Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.'' ( P/S: Tên tùy chỉnh trước đây của mình là Nam Phong, nay đổi lại thành Martin Triệu)

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước