Username martintrieu
Tên Martin Triệu
Giới tính Nam
Địa chỉ TP. Hồ Chí Minh
Danh tiếng
886
Tổng Bài viết
84
Tổng Danh Sách
22
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
10
Giới thiệu

''Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống" - "Âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn". (P/S: Tên tùy chỉnh trước đây của mình là Nam Phong, nay đổi lại thành Martin Triệu)

Tham gia 2 năm trước