Việt Nam xưa qua 200 bức ảnh cổ

Những bức ảnh Việt Nam xưa những năm 1850-1950 được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời các bạn cùng xem.

29,827
Ngày đăng: 31-01-2017 tại Khám Phá

Tổng đốc Hà Đông - Hoàng Trọng Phu

Tổng đốc Hà Đông - Hoàng Trọng Phu

Vua Duy Tân đăng quang lúc 7 tuổi năm 1907

Vua Duy Tân đăng quang lúc 7 tuổi năm 1907

Xử đánh đòn 1890

Xử đánh đòn 1890

Sông Sài gòn khoảng 1850

Sông Sài gòn khoảng 1850

Sông Sài gòn khoảng 1850. Cảnh vật còn hoang vu. Chữ Rivier trong ảnh không phải tiếng Anh hay Pháp mà là tiếng Hà Lan (cũng nghĩa là sông). Có thể tấm này do các nhà thám hiểm hoặc truyền giáo Hà Lan chụp và ghi chú.

Sông Sài Gòn và rạch Bến Nghé khi vùng Khánh Hội còn là đất trống, khoảng 1860

Sông Sài Gòn và rạch Bến Nghé khi vùng Khánh Hội còn là đất trống, khoảng 1860

Tàu đi Lạng Sơn, toa dành cho người Việt, năm 1901

Tàu đi Lạng Sơn, toa dành cho người Việt, năm 1901

Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1895

Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1895

Những cô bé gánh lục bình (bèo Nhật Bản) đi bán cuối thế kỷ 19 ở Hà Nội

Những cô bé gánh lục bình (bèo Nhật Bản) đi bán cuối thế kỷ 19 ở Hà Nội

Những cô bé gánh lục bình (bèo Nhật Bản) đi bán cuối thế kỷ 19 ở Hà Nội. Có lẽ cho các quan trồng trong chậu làm cảnh - lúc đó nó còn hiếm chứ không  bình dân như ngày nay.

Vận chuyển gỗ bởi những người "Cu li" năm 1905 ở Hà Nội

Vận chuyển gỗ bởi những người "Cu li" năm 1905 ở Hà Nội

Nghệ sĩ hát bội ở Nam kỳ năm 1890

Nghệ sĩ hát bội ở Nam kỳ năm 1890