Bạn hiểu thế nào về bức hình này?

,ảnh biếm họa,nghề giáo viên

Với tôi việc đưa con trẻ đi học là để dạy chúng những hiểu biết cơ bản về cuộc sống. Nhưng có vẻ như nhân cơ hội đó, chúng ta đang áp những quy tắc nhiều khi chẳng biết để làm gì lên chúng. Ai rồi cũng như ai!