Username aiwiuy
Tên Elizabeth Tong
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
1194
Tổng Bài viết
141
Tổng Danh Sách
7
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
13
Giới thiệu

Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.

Trang mạng xã hội
Tham gia 4 năm trước