Username aozora
Tên Kokoro
Giới tính Nam
Địa chỉ TP. Hồ Chí Minh
Danh tiếng
860
Tổng Bài viết
77
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
1
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

Vì gió vẫn thổi và ta phải tiếp tục sống và mơ ước dù biết ngọn gió cuộc đời không lặng bao giờ

Tham gia 11 tháng trước