Username binhuu94
Tên Nguyễn Hữu Bình
Giới tính Nam
Địa chỉ Bắc Ninh
Danh tiếng
685
Tổng Bài viết
105
Tổng Danh Sách
4
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Là một người bình thường trong 7 tỉ người sống trên trái đất

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước